KHÓA HỌC KAIWA 100% GV NHẬT

  • KHÓA HỌC KAIWA 100% GV NHẬT
  • 3 Tháng
  • 5.900.000đ

Bao nhiêu bạn đang ở trong tình trạng. � Mỗi lần nói tiếng Nhật,hay đứng trước người Nhật là chữ bay hết không nói được câu gì không? � Nói nhưng người Nhật lại không hiểu. � Vậy làm thế nào để khắc phục tình trạng trên?

� Làm thế nào để thoát cái ì trong kaiwa? � Làm thế nào để nói chuyện với người bản địa mà không bị tâm lý? Hãy để HIKARI giúp các bạn

 

– Khóa học thời lượng 40 buổi học, mỗi buổi học một chủ đề khác nhau rất thực tế với cuộc sống hằng ngày và công việc. Giáo trình biên soạn độc quyền, kỳ công.

+ Giáo viên : 100% gv Nhật + Trợ giảng Việt ( Giáo trình biên soạn độc quyền, kỳ công )

 

        KHÓA HỌC KAIWA 100% GV NHẬT


1
Bạn cần hỗ trợ?