Thông tin khóa học Tiếng Nhật N3

  • Tiếng Nhật N3
  • 6 Tháng
  • 5.900.000 đ

–  Dành cho các bạn đã học xong trình độ tiếng Nhật N4 (tương đương 50 bài Minna no nihongo) 

Thời lượng học: 6 tháng Học phí: 5.900.000 VND 60 buổi Chữ hán, từ vựng, ngữ pháp, nghe hiểu đọc hiểu bổ sung đầy đủ kiến thức; Các bài test cuối mỗi bài để có thể kiểm tra được năng lực của bản thân; Lượng bài tập phong phú, được cập nhật liên tục; Bài thi thử JLPT tương đương với thực thế

+ Giáo viên : 100% giáo viên Nhật Bản + Giáo viên việt N1

                       Tiếng Nhật N3


1
Bạn cần hỗ trợ?