Thông tin khóa học Tiếng Nhật N4

  • Khóa học Ngữ Pháp N4
  • 3 Tháng
  • 4.800.000đ

Khóa học tổng hợp từ N4 dành cho các bạn đã học xong cấp độ N5 .

Học phí : 4.800.000(VND) Trong thời gian tham gia khóa học, bạn sẽ được học toàn bộ chương trình học với lộ trình và nội dung được biên soạn đầy đủ, bám sát chương trình học.

+ Giáo viên : 100% Giáo viên Nhật Bản + giáo viên việt N2

               Khóa học Ngữ Pháp N4


1
Bạn cần hỗ trợ?