Thực hành gọi điện thoại bằng tiếng nhật bản

Thầy Nagasaki Kenji hướng dẫn học viên gọi điện thoại giao tiếp


1
Bạn cần hỗ trợ?