Thực hành tình huống trong công ty Nhật

Cùng thầy Nagasaki Kenji và các bạn học viên thực hành tình huống giao tiếp trong công ty Nhật


1
Bạn cần hỗ trợ?